Αγαπητοί Γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μηνός Δεκεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί κατ΄εξαίρεση την Πέμπτη 8.12.2016 και ώρα 6.00 μ.μ., λόγω προσκλήσεως των
μελών του σε εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 7.12.2016.
Ευχαριστούμε.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
Ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων