Πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των τεσσάρων συνολικά προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών με προορισμό τη Θεσσαλονίκη από 12 έως 16 Δεκεμβρίου 2016.
Κατατέθηκαν προσφορές από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:
1. Escape Team Travel
2. Vlassopoulos Travel Services
3. Connection Travel
4. Manessis
Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Vlassopoulos Travel Services, Σταδίου 3, 10562, γιατί κρίθηκε από την επιτροπή ως η πλέον συμφέρουσα λόγω της πλήρους κάλυψης των προδιαγραφών που είχε θέσει το
σχολείο και λόγω των πολλών επιπλέον παροχών.
Επιλογή προσφοράς για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου