Οι μαθητές του σχολείου μας, Δόσης Ευάγγελος (μαθητής της Γ΄ τάξης) και Βερούχης Γιώργος (μαθητής της  Α΄ τάξης), μέλη του Ομίλου Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, με υποτροφία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά από εξετάσεις, θα παρακολουθήσουν το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (YES Υouth Entrepreneurship Summer School). Το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δύο μαθητές μας στο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας