Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες υποδοχής γονέων και κηδεμόνων έχουν αλλάξει, λόγω τροποποίησης του ωρολόγιου προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις ώρες υποδοχής στη σελίδα “ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ή στην ακόλουθη διεύθυνση: http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/wp/?page_id=288

Ώρες υποδοχής γονέων και κηδεμόνων