Σας ενημερώνουμε για την εξής αλλαγή: Την Τρίτη 20 ? 01 ? 2015 οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β1 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 6ης ώρας.
Από τη Διεύθυνση

Τροποποίηση προγράμματος του τμήματος Β1 για την Τρίτη 20.1.2015