Διαλέξεις σε θέματα Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών

Την Τετάρτη 30 Απριλίου και ώρα 14:15 ο μαθηματικός του σχολείου κ. Κυριάκος Καμπούκος θα δώσει διάλεξη με θέμα “Τετραγωνισμός παραβολικού χωρίου”.