Ο μαθητής μας Κρίστο Γκρεάλμπ του τμήματος Β3 του σχολείου μας, μετά από συμμετοχή του στον γραπτό διαγωνισμό EUROSCOLA με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο του Ευρωπαίου πολίτη σε αυτήν, κατάφερε να διακριθεί και να επιλεγεί μεταξύ των οκτώ μαθητών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας που θα εκπροσωπήσουν από την περιοχή μας τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο της Γαλλίας, στις 30 Ιανουαρίου 2014. Επισημαίνεται ότι στον ίδιο γραπτό διαγωνισμό συμμετείχαν άλλοι οχτώ μαθητές μας από τη Β΄ τάξη, οι οποίοι είχαν πολύ καλή επίδοση. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!

Διάκριση στο Euroscola