Διάλεξη του καθηγητή του σχολείου μας Σπύρου Καρύδη, Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, ο κ. Σπύρος Καρύδης, θεολόγος καθηγητής του σχολείου μας, έδωσε διάλεξη με θέμα: “Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση στον ευρωπαϊκό 16ο αιώνα“. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου “Μαθηματικά και Λογοτεχνία”.
2013.11.01