Λογοτεχνικές Συναντήσεις. Εκδοση της ομάδας των Λογοτεχνικών Συναντήσεων το σχολικό έτος 2010-2011, Αθήνα 2011, σ. 48, 14Χ21 εκ. ISBN 978-960-99433-1-4.

Ο τόμος περιλαμβάνει τα πεπραγμένα του πολιτιστικού προγράμματος “Λογοτεχνικές Συναντήσεις  2010-2011”

Περιέχονται: Το πρόγραμμα των συναντήσεων, οι εντυπώσεις των μαθητών για τους λογοτέχνες που ήλθαν και μίλησαν με τους μαθητές, τα κείμενα της Γιορτής Ποίησης “Τί θέλει να πει ο Ποιητής…” με τη οποία έκλεισε το πρόγραμμα των Λογοτεχνικών Συναντήσεων της σχολικής χρονιάς 2010-2011.