Επίδοση ελέγχων προφορικής βαθμολογίας Β΄ τετραμήνου

Γνωστοποιείται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, ότι η επίδοση των ελέγχων με την προφορική βαθμολογία Β΄ Τετραμήνου θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 11.00 και εξής.