Με την ολοκλήρωση του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος PISA 2025 του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘΑ και το ΙΕΠ, για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής

Γλώσσας (Αξιολόγηση της Ξένης Γλώσσας – Foreign Language Assessment – FLA), με την ολοκλήρωση της Πιλοτικής Εφαρμογής και την ανακοίνωση της τελικής έκθεσης-αναφοράς, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα (Ελλάδος) 14:00-15:00, διοργανώθηκε

διαδικτυακή συνάντηση (webinar), για συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν υψηλά ιστάμενα στελέχη του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Εμπειρογνώμονας γλωσσικών τεστ και αξιολόγησης, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και ένας μαθητής, ο δικός μας Σταύρος Κοντός!

Στο webinar υπήρχαν 819 εγγεγραμμένοι, παρακολούθησαν και σχολίασαν 362 και με την ολοκλήρωσή του αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ( https://oecdedutoday.com/oecd- education-webinars/). Η μελέτη υπάρχει στον σύνδεσμο που ακολουθεί: How 15-year- olds learn English: Case studies from Finland, Greece, Israel, the Netherlands and Portugal https://doi.org/10.1787/a3fcacd5-en

Ευχόμαστε στον μαθητή μας να έχει πάντα επιτυχίες και να αντιμετωπίζει όλες τις

προκλήσεις με το ίδιο θάρρος και την ίδια αξιοπρέπεια! Σταύρο, μας έκανες υπερήφανους!

Lights, Camera, Fluency: How pop music, podcasts, and Tik Tok are impacting English language learning 

20 February 13:00-14:00 CET

Step into the future of English language education. Beyond timetabled lesson hours, today’s students are immersing themselves in English from an increasingly early age through diverse and exciting new avenues, reshaping the landscape of language acquisition. But with many countries and families investing considerable amounts to ensure students leave school with sufficient language skills, what are the implications of this new English-learning reality for teachers and students?

Our panel, inspired by key findings from the OECD’s research on global English learning which is co-financed by the European Commission, shared insights and discussed implications for today’s education systems.

Speakers included:

Andreas Schleicher, Director for Education and Skills OECD

Sophia Eriksson, Director for Youth, Education and Erasmus+, European Commission

Anna Sole Mena, Senior Expert, European Commission

Selma Koyuncu, Teacher of English, Puistopolun Comprehensive School, Helsinki, Finland

Hanan Khalifa, Language testing and evaluation expert

Stavros Kontos, English language student, 2nd Model General Lyceum of Athens, Greece

Moderated by Sasha Ramirez-Hughes, Communications Manager, Directorate for Education and Skills

 

 

Θερμά συγχαρητήρια στον μαθητή Σταύρο Κοντό (Β4)!