Στο συνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε ενημερωτικό δελτίο για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικού Σώματος, Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το 2024.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικού Σώματος, Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.