Σας γνωρίζουμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο: “Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2023“. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το μελετήσουν επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για μηχανογραφικό