Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο.

https://drive.google.com/file/d/1E9iZGALLE5-S47xO1hGLA4lqddxaNDws/view?usp=sharing

 

 

 

Σύμβαση για την ελεύθερη μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς