Για τα ειδικά κέντρα ειδικών μαθημάτων ακολουθήστε τους συνδέσμους που ακολουθούν https://drive.google.com/file/d/1mtnsDudMhHFlQ75dKPYwqhPjwu2Vux6D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C6VsGV0nnR0ZNfkEfNeUpV4xtD1ZVwhT/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/12i8khil5nBM1ZL0JJGntFtKCPWgt6Ju_/edit?usp=sharing&ouid=100014894225720332476&rtpof=true&sd=true

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων