Εξεταστικά κέντρα μαθήματος Αγγλικών

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2022 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά