Στις 13 Μάϊου 2016, στη Γαλλική Πρεσβεία υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ επτά Ελληνικών και επτά Γαλλικών σχολείων. Το σχολείο μας υπέγραψε τη σύμβαση  αυτή με το Lycée Charlemagne στο Παρίσι. Το Νοέμβριο του 2016 πέντε καθηγητές από το εν λόγω σχολείο, επισκέφτηκαν το σχολείο μας από τις 23-11 έως τις 27-11, τον Μάρτιο 2017 επισκέφτηκαν το σχολείο 32 μαθητές του γαλλικού Λυκείου « Charlemagne», συνοδευόμενοι από 4 Γάλλους καθηγητές. 16 από τους Γάλλους μαθητές φιλοξενήθηκαν από Έλληνες μαθητές του σχολείου μας, ενώ οι υπόλοιποι διέμειναν σε ξενοδοχείο των Αθηνών μαζί με τους καθηγητές τους. Τον Οκτώβριο 2017, πραγματοποιήθηκε ταξίδι στο Παρίσι με 19  Έλληνες μαθητές και δύο συνοδούς καθηγήτριες.

Οι Έλληνες μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών του γαλλικού Λυκείου. Επισκέφτηκαν το σχολείο και έκαναν πολλές δραστηριότητες κατά την παραμονή τους στο Παρίσι.

Στις 27 και 28 Μαρτίου 2018, επισκέφτηκε το σχολείο μας το γαλλικό Λύκειο Charlemagne (42 μαθητές και 3 καθηγητές) 23 Γάλλοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών μας, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές διέμειναν σε ξενοδοχείο των Αθηνών.

Τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποιήθηκε ταξίδι στο Παρίσι με 18 Έλληνες μαθητές οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών του γαλλικού Λυκείου. Επισκέφτηκαν το σχολείο και έκαναν πολλές δραστηριότητες κατά την παραμονή τους στο Παρίσι.

Τα 7 ελληνικά σχολεία αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία με τα 7 γαλλικά για ακόμα 3 χρόνια. Στις 18 Νοεμβρίου 2019, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών  έγινε η τελετή υπογραφής της σύμβασης συνεργασίας.

Η συνεργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από άριστες συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολείων, των μαθητών και των καθηγητών και αναμένεται η συνέχεια με πολύ ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές.

Σύμβαση συνεργασίας του σχολείου μας με το γαλλικό λύκειο Lycée Charlemagne.