Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες υποδοχής γονέων από τους διδάσκοντες/ουσες είναι κάθε φορά σημειωμένες στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα με χρώμα. Επίσης θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι κάθε φορά που επισκέπτεσθε το σχολείο πρέπει να κρατάτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test 48 ωρών.

Ενημέρωση για υποδοχή γονέων.