Εγκύκλιος για απαλλαγή από σχολικά μαθήματα

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την εγκύκλιο που αφορά τις απαλλαγές από σχολικά μαθήματα.