Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε την εγκύκλιο για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.  2021 καθώς και το δελτίο τύπου με το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα.

Εγκύκλιος για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ 2021