Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε οδηγίες για τα μέτρα προστασίας και των self test για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Μέτρα προστασίας και self test για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων.