Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Κινητό τηλ. – email
Πρόεδρος Τίμος  Φάνης 6978999391- timosfanis@gmail.com
Αντιπρόεδρος Γεώργιος  Μεγαλιός 6942551899 – gmeg@hol.gr
Γραμματέας Μαρία Αντωνιάδου 6979090010 – maranton01@gmail.com
Ταμίας Κυριακή Γερασιμοπούλου 6974646057 –
koulatriantafillou@gmail.com
Μέλος Ηλίας  Συρούκης 6987682001 – siroukis@gmail.com

Tην πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 6:30 μμ. το Δ.Σ. θα συνεδριάζει ανοικτά , αρχίζοντας από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017.

_____________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ