ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγή τμήματος

Ανακοινώνεται ότι αλλαγή τμήματος μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.Αδέλφια δίδυμα που κατατάχθηκαν σε διαφορετικά τμήματα χωρίς να το επιθυμούν, και
2.Όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, που πιστοποιείται από ιατρική βεβαίωση.

Κυλικείο

Υπενθυμίζουμε στους μαθητές/μαθήτριες και στους γονείς τους ότι στο σχολείο δεν λειτουργεί το κυλικείο και ότι οι μαθητές/ μαθήτριες θα πρέπει να φέρνουν ό,τι χρειάζονται από το σπίτι.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ – Παράταση προθεσμίας

Σας ενημερώνουμε ότι ειδικά και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-21 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Δείτε την σχετική εγκύκλιο στον ακόλουθο σύνδεσμο

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Κανόνες υγιεινής Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, τουαλέτες, γραφεία διεύθυνσης και γραμματείας κ.λ.π) και… Περισσότερα »ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη

Ανακοινώνεται ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις για την πλήρωση των κενών θέσεων στις τρεις τάξεις του Λυκείου, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των υποψηφίων θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με τη διαδικασία μετεγγραφής των παιδιών τους στο σχολείο.

Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό Sars-CoV-2(COVID-19). Οδηγίες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σκοπό έχουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του άλλου προσωπικό και φυσικά των μαθητών και των γονιών τους, σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2020, τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις
απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων…

Διαθέσιμες θέσεις για την Α΄τάξη

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των κενών θέσεων για την Α΄ τάξη του 2ου Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών είναι 23 και όχι 24 όπως αρχικά είχε γνωστοποιηθεί.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η προκήρυξη των θέσεων, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων: Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι για το θέμα της απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η από 10.8.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές δηλώσεις παραλαμβάνονται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄, την Β΄ και την Γ΄ τάξη του 2ου Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφοι 1, 2,) και την με αρ. 73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2261 Β΄)Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ το σχολικό έτος 2020-2021, το ΕΠΕΣ του 2ου Προτύπου ΓΕΛ Αθηνών προκηρύσσει (Πράξη 2/04-09-2020) τις κενές θέσεις στις τρεις τάξεις του Λυκείου ως εξής:

Ενημέρωση για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 στις 10:00 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου η προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων στις τρεις τάξεις του σχολείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με γραπτή δοκιμασία με θέματα ανάλογα με εκείνα του Ιουνίου 2020. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της παραπάνω δοκιμασίας.

Τροποποίηση της προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο της ΕΕΠΠΣ της 24ης Αυγούστου 2020 με θέμα “Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους,

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.),