ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Θεόφραστος”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Τμήμα Γεωλογίας-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Θεόφραστος”.~~ Φιλοξενούνται δημοσιεύματα έντυπων και μη περιοδικών εκδόσεων – πρακτικά συνεδρίων κλπ. με γεωλογικό κυρίως ενδιαφέρον.~~ URL: http://geolib.geo.auth.gr/digeo/

Πανεπιστήμιο Κρήτης – “Ανέμη”, Πανεπιστήμιο Κρήτης – “Ανέμη”.~~Η “Ανέμη” δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2006 από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προσφέρει στον χρήστη του διαδικτύου μια πλούσια συλλογή βιβλιογραφικών πληροφοριών ψηφιοποιημένων βιβλίων και άρθρων με έμφαση στο Νεοελληνικό πολιτισμό. 2.000.000 ψηφιοποιημένες σελίδες σπάνιων βιβλίων και νεότερων εκδόσεων διατίθενται ελεύθερα στον επισκέπτη της. ~~URL: http://anemi.lib.uoc.gr/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – “Ψηφίδα”,- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ” Ψηφίδα”. ~~Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο. ~~URL: http://dspace.lib.uom.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών – ” Κοσμόπολις”, Πανεπιστήμιο Πατρών – “Κοσμόπολις”. ~~Συλλογή 20 φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο από το 1834 ώς το 1930. ~~URL: http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/

Πανεπιστήμο Πατρών – “Νημερτής”, Πανεπιστήμο Πατρών – “Νημερτής”. Eίναι η βάση που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ακαδημαϊκό καταθετήριο για τις διδακτορικές διατριβές – τις μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.~~URL: http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/

Πανεπιστήμιο Πατρών – “Πλειάς”, Πανεπιστήμιο Πατρών. “Πλειάς”. ~~Η συλλογή “Πλειάς” αποτελεί συνέχεια της συλλογής “Κοσμόπολις” και στην τελική της μορφή θα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 32 τίτλων ελληνικών περιοδικών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. ~~URL: http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/

Πανεπιστήμιο Πατρών – Εκπαιδευτικό Απόθεμα, Πανεπιστήμιο Πατρών – Εκπαιδευτικό Απόθεμα.~~Το Εκπαιδευτικό Απόθεμα δίνει τη δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό τη διατήρηση και αξιοποίησή του μέσω του Διαδικτύου. ~~URL: http://repository.upatras.gr/dspace/

Πάντειο Πανεπιστήμιο – “Πάνδημος”, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Πάνδημος”.~~Χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.~~URL: http://library.panteion.gr:8080/dspace/

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – “Εστία”, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – “Εστία”.~~Ψηφιακό Αποθετήριο. Περιέχει προπτυχιακές – μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.~~URL: http://195.251.30.202:8080/dspace/

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.~~Περιέχει το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ. Στον δικτυακό κόμβο θα βρείτε ψηφιοποιημένα αρχεία από το 1997 έως το 2006. Παράλληλα η βιβλιοθήκη συνεχίζει να εμπλουτίζεται και με το υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (2007-2013). Περιηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο και θα βρείτε στοιχεία που σας ενδιαφέρουν για διαπολιτισμική εκπαίδευση – προσχολική αγωγή – δια βίου μάθηση – ειδική αγωγή κ.ά.~~URL: http://repository.edulll.gr/edulll/theProject