ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Αθηνά Χειλάκου, “Conrad Veidt, portrait”. Σχέδιο που έγινε εν μέσω καραντίνας στα πλαίσια του μαθήματος του Ελευθέρου Σχεδίου (30.4.2020)

Δημήτρης Κακοταρίτης, Ο Covid-19, το δικαίωμα στο ” βγαίνειν” και η εκστρατεία ” ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ” (16.3.2020)

Φωτεινή Καρούτσου, Ατομική ευθύνη (21.3.2020)

Ηλίας Μπαλάσκας, Προσωπική ευθύνη (25.3.2020)

______

Πηγή εικόνας:https://www.saatchiart.com/art/Painting-QUARANTENA/1179311/7387519/view