Κατάταξη σχολών

Σας γνωστοποιούμε : 1. Την Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) Υ.Α. με θέμα "Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70)". 2.Το διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου με ημερομηνία 12.2.2020. [...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Εγκύκλιοι ενημέρωσης για τις πανελλαδικές. ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

Σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν τις παναλλαδικές εξετάσεις με το νέο και το παλαιό σύστημα: Το με αριθμό πρωτ. 9398/2020 έγγραφο με θέμα: Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα. Το με αριθμό πρωτ. 9343/2020 έγγραφο με θέμα: Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα έγγραφα επιλέγοντας τους αντίστοιχους συνδέσμους. [...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Ενημέρωση για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικών μαθημάτων με το ΝΕΟ σύστημα

Σας γνωστοποιούμε έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικών μαθημάτων με το ΝΕΟ σύστημα».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν στους ακόλουθους συνδέσμους: Ενημέρωση για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικών μαθημάτων με το ΝΕΟ σύστημα Υπουργική απόφαση: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κι εφεξής. [...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]