ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019

Σας γνωστοποιούμε τα από 21 και 25 Ιουνίου Δελτία Τύπου και τις Τροποποιήσεις της Προκήρυξης της Πυροσβεστικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενο των εγγράφων επιλέγοντας τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω: 1.Οίκοθεν Τροποποίηση – Βεβαιώσεις Ικανότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 2.Δελτίο Τύπου 25/06/2019. Ενημέρωση για τροποποίηση της παραγράφου 3α του ΚΕΦ.VI «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)» της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 3.Οίκοθεν Τροποποίηση του Παραρτήματος (Α) της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 4.Δελτίο Τύπου 21/06/2019. Ενημέρωση για[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων 2019

Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ.96178/2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: " Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2019". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενο του εγγράφου επιλέγοντας τον ανωτέρω σύνδεσμο. ______[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2019.

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.251/ 97070 / 18.6.2019 με θέμα "Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2019". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενό του επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο. ______[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

ΥΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019

Σας γνωστοποιούμε την ΥΑ ορισμού των εξεταστικών κέντρων για τα ειδικά μαθήματα 2019 καθώς και πίνακα με την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν τα έγγραφα επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους: Υπουργική απόφαση Αρ.Πρωτ. Φ. 251 / 96005 /Α5 / 13 - 6 - 2019, θέμα: "Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2019". Πίνακας με την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα. ____________[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ.96629/2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα: "Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)", καθώς και το Δελτίο Τύπου της 13ης Ιουνίου 2019 με θέμα: "Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενο των εγγράφων επιλέγοντας τους ανωτέρω συνδέσμους. ________[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμό πρωτ.94667/2019 και θέμα "Δίνονται πληροφορίες". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενό του επιλέγοντας τον ανωτέρω σύνδεσμο. ________   [...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Εγκύκλιος σχετικά με τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Σας γνωρίζουμε την με αρ. πρωτ. Φ.251/90464/Α5/05/06/2019 εγκύκλιο με θέμα «Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2019». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενό της επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο. ______[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ Ε.Κ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ (2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ)

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, με θέμα: "Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2019 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά". Αναμένουμε τον ορισμό Ε.Κ. τόσο για τους Φ.Α όσο και για τα άλλα ειδικά μαθήματα.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2019

Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ. Φ.251/ 90464 /Α5/5.6.2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: "Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2019". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενό του  επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο. ____________[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Μετακίνηση εντός δακτυλίου των μαθητών και συνοδών τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, αρ. πρωτ. Φ251/ 82301 /Α5/23 - 5 - 2019 με θέμα: "Μετακίνηση εντός δακτυλίου των μαθητών και συνοδών τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019", σύμφωνα με το οποίο "στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής είναι ενήμεροι για την τυχόν ανάγκη μετακίνησης εντός του δακτυλίου των μαθητών και των συνοδών τους κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Η επίδειξη του δελτίου εξεταζομένου του μαθητή ή αποφοίτου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση εντός του δακτυλίου των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων". ______________[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Παρακαλούμε να ελέγξετε στο επισυναπτόμενο αρχείο εάν συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός της αίτησής σας στον πίνακα με τους κωδικούς αίτησης υποψηφίων για την Α' Λυκείου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2019-20. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ____[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Ανακοινοποίηση προγράμμματος ΤΕΦΑΑ ως προς τις ώρες της 18-6-2019

Λόγω Πανελληνίων εξετάσεων στις 18-6-2019 έγινε αλλαγή της ώρας της Υγειονομικής και Πρακτικής δοκιμασίας. Θα είναι απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα 17.00 -20.00. *Μόνο για τις 18-6-2019* Δείτε το ανακοινοποιημένο πρόγραμμα ΕΔΩ[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2019

Σας γνωστοποιούμε: 1.Το Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2019 2.Τη βαθμολογία στα αγωνίσματα Αρρένων και Θηλέων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα έγγραφα επιλέγοντας τους παραπάνω συνδέσμους. ________[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμό πρωτ.83380/2019 και θέμα:  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Επισημαίνεται ότι: Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Τρίτη 18-06-2019 έως και την Τρίτη 25-06-2019 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τετάρτη 19-06-2019 έως και την Τετάρτη 26-06-2019 και από ώρα 08:00 έως 16:00 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμό πρωτ.84331/2019  και θέμα: "Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας". Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 05-06-2019. Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το έγγραφο επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο. ____________[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: "Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο ή εναλλακτικά κάνοντας "κλικ" ΕΔΩ. ____[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το έγγραφο επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο ή εναλλακτικό κάνοντας "κλικ" ΕΔΩ.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους Απόφαση της Δ/νσης Δ. Ε. Α΄ Αθήνας με θέμα "Κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019". Το έγγραφο είναι διαθέσιμο επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο ή εναλλακτικό κάνοντας "κλικ" ΕΔΩ.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με το ακόλουθο θέμα: Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία Τμήματα. - Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με τα ακόλουθα θέματα: Α. Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία Τμήματα. Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή   υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών   ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδημαϊκού έτους 2019 -20. 2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια

Γνωστοποιούμε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την δουν επιλέγοντας το παραπάνω σύνδεσμο.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2019

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: "Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, γενικής παιδείας και προσανατολισμού".[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Απόφοιτοι: Υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Οι απόφοιτοι του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο τις εξής μέρες και ώρες: Πέμπτη 21-3-2018 από τις 13:00 έως τις 14:00 Παρασκευή 22-3-2019 από τις 11:00 έως τις 12:30 Από την Τρίτη 26-3-2019 έως και την Παρασκευή 29-3-2019 από τις 13:00 έως τις 14:00.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]

Υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019

Κοινοποιούμε στους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα έγγραφα: Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Φ251/42307/Α5-19.3.2019 με θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη νέα διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019 Επισημαίνεται ότι ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2019, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.[...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ]