Ερευνητικές εργασίες (Project)

Σχολικό έτος 2015-2016: Ερευνητικές εργασίες Α΄ και Β΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2014-2015: Ερευνητικές εργασίες Α΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2013-2014: Ερευνητικές εργασίες Α΄ και Β΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2012-2013-Ερευνητικές εργασίες

Σχολικό έτος 2011-2012: Ερευνητικές εργασίες

Σχολικό έτος 2013-2014: Ερευνητικές εργασίες Α΄ και Β΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2012-2013: Ερευνητικές εργασίες

 

Leave a Reply