Νέζη Μαρία

 

Η Μαρία Νέζη είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Το θέμα της διατριβής της, που εκπόνησε ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), είναι Η εφηβική ηλικία στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στάσεις και λειτουργίες των μυθιστορηματικών προσώπων.

Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, με τη διαθεματικότητα ως εργαλείο διδακτικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας, με τις διαφορετικές τεχνικές της Αφήγησης στην Ιστορία, στη Λογοτεχνία, στον Κινηματογράφο. Έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ με εισηγήσεις έχει συμμετάσχει σε συνέδρια. Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) στην Παραγωγή ολοκληρωμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης και με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) στο Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης.

Είναι Επιμορφώτρια στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Β΄ επίπεδο) με μεγάλη εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτών. Έχει συμμετάσχει ως Επιμορφώτρια στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ως Σύμβουλος Προώθησης και Εμπειρογνώμων στην Πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Έχει διακριθεί για την εφαρμογή καινοτομιών στη διδακτική πράξη τόσο στο πλαίσιο του θεσμού της Αριστείας όσο και από επιστημονικούς φορείς όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Καλές Διδακτικές Πρακτικές), και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Ψηφιακή σφραγίδα καλής πρακτικής της δράσης Μάθηση 2.0 plus).

Από το 2000 εργάζεται ως φιλόλογος σε Πειραματικά Σχολεία: Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ), Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο. Από το Μάρτιο του 2013 είναι διευθύντρια στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών.