Σκοπός της Θεματικής Πύλης είναι να συγκεντρώσει υλικό που σχετίζεται με τα αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο και να παράσχει επιστημονική ενημέρωση και πληροφόρηση. Παράλληλα, ενδιαφέρεται να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά ευρήματα καθώς και διδακτικές προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική πράξη. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών και να στηρίξει τη συνεχή επιστημονική και διδακτική τους τροφοδότηση.

Τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η θρησκεία, η αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα και φιλολογία, η λατινική φιλολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, η πληροφορική, η τεχνολογία, το θέατρο, η μουσική, και καθετί που είναι δυνατόν να θεωρηθεί σχετικό με την εκπαιδευτική δραστηριότητα του σχολείου αποτελούν το αντικείμενο αυτής της προσπάθειας.

Η Θεματική Πύλη περιέχει:

? αρχεία από έρευνες και δημοσιεύσεις,

? διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό,

? θεματικές βιβλιογραφίες,

? βιβλιοπαρουσιάσεις,

? καταλόγους δικτυακών τόπων χρήσιμων στην εκπαίδευση,

? εργασίες των καθηγητών του σχολείου,

? ερευνητικές ή συνθετικές εργασίες των μαθητών του σχολείου.