Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά

Μια προσπάθεια να βοηθηθεί ο μαθητής της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που ακολουθεί Θετική ή Τεχνολογική Κατεύθυνση και να ισχυροποιήσει την πείρα του μελετώντας τα θέματα της ανάλυσης, που έχουν τεθεί στις εισαγωγικές εξετάσεις από το 1983 μέχρι σήμερα και τις λύσεις τους.

Αλέξανδρος Μακρής alemakris@sch.gr

 Έτη:

1983,  1984,  1985,  1986,  1987,  1988,  1989,  1990,  

1991,  1992,  1993,  1994,  19951996,  1997,  1998,  19992000,

2001,  2002,  2003,  2004,  2005,  2006,  2007,  200820092010

2011, 2012, 2013, 2014, 2015,