Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Με την υπουργική απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 2012 (αρ.πρωτ. 16574/Δ1) ορίστηκαν ως μέλη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του σχολείου οι κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ζαχαριάδης Θεοδόσιος, καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

ΜΕΛΗ:
Κόσυβας Γεώργιος, σχολικός σύμβουλος ΠΕ03
e-mail: gkosyvas@yahoo.gr  gkosyvas@sch.gr Τηλ.: 6934844288
Δικτυακός τόπος: http://users.sch.gr/gkosyvas/

Νέζη Μαρία, διευθύντρια
e-mail: 

Σάλτα Αικατερίνη, εκπαιδευτικός
e-mail:saltakat@gmail.com

Κατέρης Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός
e-mail: akateris@yahoo.com