Αναρτήθηκαν 4 σύντομες δραστηριότητες στο χώρο Εργασίες του μαθήματος Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (Β1, Β5, Β6). Το μάθημα είναι διαθέσιμο από τη διεύθυνση: https://eclass.sch.gr/courses/EL22140/
και από τη σελίδα των μαθημάτων του σχολείου:
https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=582

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ