Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τους σχετικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας. Ισχύει από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου και εξής. Στο πρόγραμμα επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα οι ώρες υποδοχής των γονέων και κηδεμόνων.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ