Για αύριο Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου το ωρολόγιο πρόγραμμα τροποποιείται για ορισμένα τμήματα ως ακολούθως:

Έρχονται 2η ώρα τα τμήματα Α2, Α4, Α5, Β6, Γ3α και Γ4β.

Έρχονται 3η ώρα τα Γ4α και Γ3β.

Φεύγουν 6η ώρα τα Α6, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ4, Γ7

Το πρόγραμμα της ημέρας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ