Πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής η αποσφράγιση των πέντε συνολικά προσφορών που κατατέθηκαν από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Νάπολη, Ιταλία, από 27 έως 31 Μαρτίου 2020:

  1. IQHolidays
  2. @Holidays
  3. Team travel
  4. οnlineHolidays
  5. Zorpidis travel services

Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου onlineHolidays, Φιλελλήνων 4, Αθήνα, 10557, γιατί κρίθηκε από την επιτροπή ως η πλέον συμφέρουσα λόγω της πλήρους κάλυψης των προδιαγραφών που είχε θέσει το σχολείο.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ