Σας γνωστοποιούμε την υπουργική απόφαση με θέμα : «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το ΦΕΚ επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ