Η Γραμματεία του σχολείου λειτουργεί καθημερινά από τις 09:30 έως τις 13:30.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ