Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τις μέρες από 17 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

____________