Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους την από 13.8.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019«.

____________

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ