Σας γνωρίζουμε τις εγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία Ομίλων κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις προτάσεις επιλέγοντας τον σύνδεσμο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ

______________

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ