Το σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό για τη δημιουργία του κωδικού ασφαλείας, που είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, τη Δευτέρα 9 Ιουλίου και τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ