Σας γνωστοποιούμε την αρ. πρωτ.Φ251/99202/Α5/15-6-2018 εγκύκλιο με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018«, καθώς και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου.

______________

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ