Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έτους 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το Πρόγραμμα επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε μία (1) μόνο επιτροπή.

Βλ. σχετικά: Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αρ.Πρωτ. Φ.251/ 89590 /Α5 της 1.6.2018: Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2018

________________

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ