Η συνάντηση στο Thisted πραγματοποιήθηκε από τις 17.04.18 έως τις 21.04.18.
Στόχος η παραγωγή βιοϋδρογόνου από βιολογικά απόβλητα. Το υδρογόνο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική μελλοντική πηγή ενέργειας, καθώς μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί. Μαζί μεταφράσαμε τις πληροφορίες των πειραμάτων και δημιουργήσαμε animation για την οπτικοποίηση του θέματος. Κύριος στόχος μας ήταν η ανάπτυξη και προετοιμασία τόσο των βιοτεχνολογικών πειραμάτων στα αγγλικά όσο και της μετάφρασής τους στις μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων σχολείων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Βιέννη τον Νοέμβριο θα δοκιμάσουμε και τα δύο πειράματα σχετικά με την εφαρμογή τους στην τάξη.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ