Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση προγράμματος των ακόλουθων τμημάτων, τη Δευτέρα 14 Μαΐου:

Δεν έρχεται 1η ώρα το Α3 και το Γ5 την 1η και τη 2η.

Για ό,τι νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση της παρούσας ανακοίνωσης.