Ανακοινώνεται ότι, μετά την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν για την εκδρομή του σχολείου μας στα Χανιά από 03/05/2018 έως 06/05/2018, η εκδρομή ανατίθεται στο γραφείο Happy Days Travel, εφόσον κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα. Κατέθεσαν προσφορά τα παρακάτω γραφεία:
1. HELLAS FERRIES CENTER
2. @Holidays
3. Travel-factory
4. Happy Days Travel
5. Smile@cadimos
6. Mazi TRAVEL & EVENTS

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ