Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας Τζαμαλής Παύλος (ΠΕ04.01) μαζί με άλλους 11 εκπαιδευτικούς από τη Πολωνία, Ισπανία Νορβηγία, Γερμανία, Πορτογαλία και Γαλλία παρακολούθησαν το σεμινάριο MAKING SCIENCE MORE ATTRACTIVE  στο Cheltenham  της Αγγλίας από 3 έως 11 Ιουνίου 2017.  Το σεμινάριο συνέπιπτε χρονικά με το Science Festival που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη του Cheltenham, που βρίσκεται 2 ώρες μακριά από το Λονδίνο, και είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του είδους του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόγραμμα του Σεμιναρίου

Ένα τμήμα του σεμιναρίου στόχευε στην εκτός των θυρών (μη τυπική εκπαίδευση) και ο σκοπός αυτός εξυπηρετούνταν από επισκέψεις στο Science Festival και από μια επίσκεψη στο Μουσείο των Επιστημών στο Λονδίνο.

Μη τυπική εκπαίδευση

Ένας δεύτερος στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και η συγκρίσεις με τα εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Για το σκοπό είχε οργανωθεί μια επίσκεψη σε ένα σχολείο της περιοχής αλλά και μια παρουσίαση του Αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η συζήτηση που ακολούθησε, με την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να αποκτήσει κανείς μια πρώτη γενική εικόνα για τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών.

Μια Παρουσιαση του Σχολειου

Ένα τρίτο μέρος του σεμιναρίου σχετίζονταν με διδακτικές πρακτικές που θα μπορούσαν να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές τη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών. Σε αυτό το τμήμα του σεμιναρίου παρουσιάστηκε η μέθοδος CLIL, για την οποία περισσότερα μπορούν να βρεθούν στην παρουσίαση που ακολουθεί.

Η χρήση της μεθόδου CLIL στη διδασκαλία της Επιστήμης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ