Για αύριο Παρασκευή, το Γ5 θα έρθει την 2η ώρα για το μάθημα των Αγγλικών  με την κ. Δάμη και θα αναχωρήσει με τη λήξη της 5ης ώρας.