Στο σχολείο παρέχεται Ενισχυτική διδασκαλία στα μάθηματα:
Χημεία Α΄ Λυκείου (Τετάρτη 2.15)
Χημεία Γ΄ Λυκείου.

______________

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ