Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί βελτιωμένη εκδοχή του ωρολογίου προγράμματος, με ισχύ από 11 Δεκεμβρίου 2017. Μπορείτε να δείτε το νέο πρόγραμμα επιλέγοντας τον σύνδεσμο στο κύριο μενού ή επιλέγοντας εδώ τον ακόλουθο σύνδεσμο: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

__________________